ดาวน์โหลดเกมส์ Download Client

Download For PC (Full Client)

Type File Size Description Link
Full Data (Link 1) 5.3 GB Google Drive Link 1 (ไม่ต้องติดตั้งแตกไฟล์เล่นได้เลย) Download
Full Data (Link 2) 5.3 GB Google Drive Link 2 (ไม่ต้องติดตั้งแตกไฟล์เล่นได้เลย) Download
Full Data (Link 3) 5.3 GB Google Drive Link 3 (ไม่ต้องติดตั้งแตกไฟล์เล่นได้เลย) Download
Full Data (Link 4) 5.3 GB Google Drive Link 4 (ไม่ต้องติดตั้งแตกไฟล์เล่นได้เลย) Download
Full Data (Link 5) 5.3 GB Google Drive Link 5 (ไม่ต้องติดตั้งแตกไฟล์เล่นได้เลย) Download
Full Data (Link 6) 5.3 GB Google Drive Link 6 (ไม่ต้องติดตั้งแตกไฟล์เล่นได้เลย) Download
Full Data (Link 7) 5.3 GB Google Drive Link 7 (ไม่ต้องติดตั้งแตกไฟล์เล่นได้เลย) Download
Full Data (Link 8) 5.3 GB Google Drive Link 8 (ไม่ต้องติดตั้งแตกไฟล์เล่นได้เลย) Download
Full Data (Link 9) 5.3 GB Google Drive Link 9 (ไม่ต้องติดตั้งแตกไฟล์เล่นได้เลย) Download
คำแนะนำ : สำหรับผู้เล่นที่ไม่มีตัวเกมส์ ให้ดาวน์โหลด Client Full ติดตั้งใช้งานได้ทันที

Download Program โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง, โปรแกรมเสริม

Icon Name Description Link
Teamviewer Teamviewer โปรแกรม Remote Desktop Download
Anydesk Anydesk โปรแกรม Remote Desktop Download