กดโหวตเซิร์ฟเวอร์ Vote Server Get Free Item
Description รายละเอียดกิจกรรม


  • การเข้าร่วมกิจกรรม
  • 1. กดโหวตเซิร์ฟเวอร์ ทุกวัน สะสมแต้มโหวต แล้วนำมาแลก Item ในเกม
  • 2. ไม่มีการตัดแต้มอันดับ สะสมแต้มขุดแลก Item Limited ภายในเท่านั้นไอเท็มเปลี่ยนทุกๆ 2 สัปดาห์
  • 2. ไม่มีการตัดแต้มอันดับ สะสมแต้มขุดแลก Item Limited ภายในเท่านั้นไอเท็มเปลี่ยนทุกๆ 2 สัปดาห์
Vote By.Playserver.in.th โหวตเซิร์ฟเวอร์ผ่านเว็บไซต์
Reward Vote Server ของรางวัลกิจกรรม


  • กรุณาใส่ข้อความ...
  • กรุณาใส่ข้อความ...
  • กรุณาใส่ข้อความ...