ข้อมูลกิลด์วอร์Woe Information
Guild War Info ข้อมูลกิลด์วอร์
 • Guild War Info
 • วันกิลด์วอร์ : ให้หัวหน้ากิลโหวตวันวอร์แรก
 • เวลากิลด์วอร์ : 21.00 - 22.00 น.
 • เปิดบ้านกิลด์ : 4 หลัง (เปิดบ้านตามฤดูกาล)
 • สมาชิกกิลด์ : 26 คน
 • จับพันธมิตร : ไม่สามารถพันธมิตรได้
 • เงื่อนไขเข้าร่วม : สมาชิกกิลด์16คนขึ้นไปและเล่นหน้าบ้านก่อน30นาที
Guild War Award รางวัลกิลด์วอร์
 • Guild War Award
 • นอนวัดเข้าร่วมกิลวอร์ 16 คนขึ้นไป : จำนวน 500 บาท
 • แจกปั้มสนับสนุนทุกวอร์ : จำนวน ตามสมาชิก ea
 • ผู้ครอบครองบ้านรางวัลสูงสุด : จำนวน 5,000 บาท
ตารางกิลด์วอร์ วัน/เดือน/ปี
วัน เวลา
บ้านPayon Castles1
บ้านPayon Castles2
บ้านProntera Castles3
บ้านProntera Castles4
เข้าร่วม
-
-
-
เสาร์ 21.00 - 22.00 Bright Arbor Holy Shadow Kriemhild Fadhgridh - - - -
- - รางวัล 5000 บาท รางวัล 3000 บาท รางวัล 2000 บาท รางวัล 1000 บาท 500 บาท - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
คำแนะนำ : เปิดปราสาทวอร์ ตามรายชื่อปราสาทที่ระบุ ความเห็นทีมงานถือเป็นที่สุด กรุณาเล่นตามเกมที่จัดไว้