ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ Server Information
Server Info ข้อมูลเซิฟเวอร์
 • EXP & JOB Rate
 • Base Exp & Job Rate : x100
 • Max Level : 99/70
 • Max Status : 99
 • Drop Item Rate
 • Normal Etc : x1
 • Normal Equipment : x5
 • Normal Card : x5
 • MvP Drop Item Rate
 • Mvp Etc : x1
 • Mvp Equipment : x0.7
 • Mvp Card : x1
Party Info ข้อมูลปาร์ตี้
 • Party Rate
 • จำนวนเข้าร่วมปาร์ตี้สูงสุด : 26 คน
 • Party Share Rate
 • Share Party สูงสุด : 15 เลเวล
 • ระบบ Party Bonus จะได้รับตั้งแต่มีสมาชิกเพิ่มคนแรกในปาร์ตี้
 •     และเมื่อสมาชิกครบทั้งหมด 16 คน จะเพิ่มสูงสุดที่ 20% ต่อคน
Guild Info ข้อมูลกิลด์
 • Guild Rate
 • สมาชิกกิลด์สูงสุด : 26 คน
 • Guild Alliance Rate
 • พันธมิตร : ไม่สามารถพันธมิตรได้
Guild War Info ข้อมูลกิลด์วอร์
 • Guild War Castle
 • วันกิลด์วอร์ : ให้หัวหน้ากิลโหวตวันวอร์แรก
 • เวลากิลด์วอร์ : 21.00 - 22.00
 • เปิดบ้านกิลด์จำนวนทั้งหมด : 4 หลัง (เปิดบ้านตามฤดูกาล)
 • Guild War Item
 • นอนวัดเข้าร่วมกิลวอร์ 16 คนขึ้นไป : จำนวน 500 บาท
 • แจกปั้มสนับสนุนทุกวอร์ : จำนวน ตามสมาชิก ea
 • ผู้ครอบครองบ้านรางวัลสูงสุด : จำนวน 5,000 บาท
Refine Rate ข้อมูลการอัพเกรด อาวุธ,ชุดเกราะ
อัพเกรดอุปกรณ์ ด้วย แร่ Oridecon | Elunium
Refine +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
ชุดเกราะ 95% 95% 95% 95% 55% 40% 30% 20% 10% 5%
อาวุธ Lv.1 95% 95% 95% 95% 85% 75% 60% 40% 30% 20%
อาวุธ Lv.2 95% 95% 95% 95% 80% 65% 50% 35% 25% 15%
อาวุธ Lv.3 95% 95% 95% 95% 65% 45% 35% 25% 20% 10%
อาวุธ Lv.4 95% 95% 95% 95% 55% 40% 30% 20% 10% 5%
Command Server คำสั่งเปิดใช้งาน ทั้งฟรีและไม่ฟรี
 • คำสั่ง
 • @time
 • @at
 • #itemlist
 • #cartlist
 • #storagelist
 • รายละเอียด
 • ดูเวลาของเซิร์ฟเวอร์
 • ตั้งร้านค้า ออฟไลน์
 • ตรวจสอบ Item ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตรวจสอบ Cart ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตรวจสอบ Storage ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตัวอย่าง
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • Ex. #itemlist ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ
 • Ex. #cartlist ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ
 • Ex. #storagelist ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ